Vi søker etter personer med noe erfaring fra yrket som Parkeringsbetjent, gjerne med gjennomført kurs fra NorPark, og med ansvarsbevisshet.

Våre parkeringsvakter gjør et viktig arbeid ved å utføre kontroll av parkeringsområder for våre oppdragsgivere.
Håndheving av parkeringsreglement skjer etter redtningslinjer som er angitt på skilt for parkeringsområdet etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering. Parkeringsvaktene utfører sine oppgaver ved bruk av våre uniformerte vaktbiler.

Les mer

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no