Vi fokuserer hovedsakelig på kunder i Oslo og Akershus. Våre primæroppgaver innen sikkerhetstjenester er kontroll og drift av parkeringsanlegg. Vi leverer også markedets beste sikkerhetstjenester og sikkerhetsløsninger for bedrifter og privat eiendom. Vi er et av landets få offentlige godkjente vaktselskaper som tilbyr 24 timers drift og kontroll av parkeringsarealer i kombinasjon med en fullverdig vektertjeneste.

Våre vektere kontrollerer avtalte områder til fots eller med kjøretøy, f.eks boligområder og garasjeannlegg eller større arealer tilknyttet næringseiendom. Mobilt vakthold kan kombineres med tilpasning av kjøring og ulovlig parkering på private områder

Våre oppdrag er: Vaktinspeksjon i felles kjelleroppganger, garasjeanlegg, fellesrom som styrerom, vaktmester og utstyrsro. Vi sikrer verdier til felles for beboere.

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no