Etterbetaling på nett:

Søk etter kjennemerke slik at du får en oversikt over dine passeringer/ parkeringer.

Tast inn bilens kjennemerke og betal med kort.

Klikk her for etterbetaling på nett.

https://skypark.no

Betalingsfrist: innen 48 timer etter utkjøring. Hvis manglende betaling vil det bli sendt en faktura med et tillegg for utsending til eier av kjøretøyet.

 

Smart Security AS følger personvernloven og har innarbeidet rutiner for informasjon, skilting, intern kontroll og sletterutiner i tråd med gjeldene regler.

 

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no