Ved innsigelse på utstedt kontrollavgift, send denne per post eller e-post:
Ved brudd på vilkårene for parkering vil dette normal ikke være grunnlag for
opphevelse av kontrollavgiften. Før innsending av skriftlig klage ber vi deg nøye vurdere om du har overholdt alle vilkårene for parkering på den gjeldene eiendommen.
Andre opplysninger:
– Legg alltid med kopi av P-billett.
– Ved stjålet bil må kopi av politianmeldelse vedlegges.
– For å bli behandlet må en skriftlig klage alltid inneholde kontrollavgifts nummeret, navn og postadresse, kopi av eventuelle billetter samt en redegjørelse for hvorfor du mener avgiften er feilaktig ilagt.
– Ufullstendige klager vil ikke bli behandlet.
– Billettløs Parkering – betalt med SMS løsningen.

 

Følgende forhold gir ikke grunnlag for å frafalle kravet:
 • Veksling.· Forsinkelser (møter, legebesøk, osv ).
 • Ikke tid til å trekke billett.
 • Så ikke skiltene.
 • Fant ikke P-automaten.
 • Betalt til feil P-automat.
 • Mangler kommunalt P-bevis for forflytningshemmede.
 • Varelevering (unntatt i sone for varelevering).
 • Stans for av / pålessing (unntatt i sone for av / pålessing ).
 • Beboer / leietaker som benytter gjesteparkering på eget boområde.
 • Stans / parkering med ett eller flere hjul på grøntareal.
 • Parkering på stikkveier og inntil bygninger, utover reglement for maks tid for av / pålessing.
 • Påstand over at din klokke går mer riktig enn p-vaktens ur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-klage.no

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no