• Benyttes reserverte p-plasser uten avtale eller betaling av leie?
  • Benyttes P-plasser for besøkende av beboere og uvedkommende?
  • Misbrukes p-plasser som normalt gårdeier / borettslag leier ut, og som står ledige over kortere eller lengre tid?
  • Oppleves det mye feilparkering? For eksempel gjester på reserverte plasser eller annen trafikk fra nærliggende eiendommer?

Vi er løsningen til alle disse problemene.

Bla gjennom vår skiltplan for å se hva vi kan gjøre for å rydde opp i feilparkering.

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no