Ingen avgift å betale da anlegget er under testing.

Nordre Gran

Ingen avgift å betale da anlegget er under testing.