Gjelder beboere  på Nordre Gran BL:

Hvis man har behov  for mange inn/utkjøring i forbindelse med flytting, kan man kjøpe « Dagpass»som gjelder i 24 timer for kr. 120.-

Trenger man lengre periode ved flytting kan dette kjøpes for kr. 320.- og gjelder i 7 dager.

Bestilling må gjøre minimum to hverdager før igangsetting.

Dag/Ukepass fåes ved at man sender en mail til per.arne@smartsecurity.no og ber om dagspass med fra og til og vedkommende vil få en faktura tilsendt.

Deres bestilling må inneholde kjennemerke, tidsrom, navn/adresse på bestiller og mobilnummer.

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no