Parkeringstjenester

Smart Security tilbyr kombinerte sikkerhets- og parkeringstjenester i Oslo for borettslag, sameierlag og forretningsbygg. Vi er et av landets godkjente vaktselskaper som tilbyr 24 timers drift og kontroll av parkeringsarealer i kombinasjon med en fullverdig bomiljøtjeneste.

Les mer

Vakthold

Våre vektere kontrollerer avtalte områder til fots eller med kjøretøy, f.eks boligområder og garasjeannlegg eller større arealer tilknyttet næringseiendom. Mobilt vakthold kan kombineres med tilpasning av kjøring og ulovlig parkering på private områder

Les mer

Billettløs betaling

Nå slipper dere som oppdragsgivere å investere i billettautomater, service, tømming, feil osv - Billettløs parkeringssystem.er tingen: For nye borettslag/sameierlag/huseierlag som ønsker parkering for gjester, beboere - allment mot betaling. Betalingen kan skje via SMS

Les mer

Se vår nye videopresentasjon om våre tjenester!

  • Vi søker nye medarbeidere
  • Vi søker etter personer med noe erfaring fra yrket som Parkeringsbetjent, gjerne med gjennomført kurs fra NorPark, og med ansvarsbevisshet. Våre parkeringsvakter gjør et viktig arbeid ved å utføre kontroll av parkeringsområder for våre oppdragsgivere. Håndheving av parkeringsreglement skjer etter redtningslinjer som er angitt på skilt for parkeringsområdet etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering. Parkeringsvaktene utfører […]

  • Slik blir de nye reglene for parkering
  • Parkeringsselskapene og de ansatte De nye reglene stiller strenge krav til selskapene som vil drive parkeringsvirksomhet. Disse skal være registrert i Statens vegvesen sitt register. Det oppstilles også konkrete og strenge krav for å kunne jobbe som «parkeringsbetjent». Disse knytter seg både til obligatorisk opplæring, hvorledes tjenesten skal utøves og det stilles krav til uniformering. […]