Parkeringstjenester

Smart Security tilbyr kombinerte sikkerhets- og parkeringstjenester i Oslo for borettslag, sameierlag og forretningsbygg. Vi er et av landets godkjente vaktselskaper som tilbyr 24 timers drift og kontroll av parkeringsarealer i kombinasjon med en fullverdig bomiljøtjeneste.

Vakthold

Våre vektere kontrollerer avtalte områder til fots eller med kjøretøy, f.eks boligområder og garasjeannlegg eller større arealer tilknyttet næringseiendom. Mobilt vakthold kan kombineres med tilpasning av kjøring og ulovlig parkering på private områder

Billettløs betaling

Nordre Gran - Gå til betaling

Nordre Gran

Gjelder beboere  på Nordre Gran BL:

Hvis man har behov  for mange inn/utkjøring i forbindelse med flytting, kan man kjøpe « Dagpass»som gjelder i 24 timer for kr. 120.-

Trenger man lengre periode ved flytting kan dette kjøpes for kr. 320.- og gjelder i 7 dager.

Bestilling må gjøre minimum to hverdager før igangsetting.

Dag/Ukepass fåes ved at man sender en mail til per.arne@smartsecurity.no og ber om dagspass med fra og til og vedkommende vil få en faktura tilsendt.

Deres bestilling må inneholde kjennemerke, tidsrom, navn/adresse på bestiller og mobilnummer.

Vi søker nye medarbeidere

Vi søker etter personer med noe erfaring fra yrket som Parkeringsbetjent, gjerne med gjennomført kurs fra NorPark, og med ansvarsbevisshet.

Våre parkeringsvakter gjør et viktig arbeid ved å utføre kontroll av parkeringsområder for våre oppdragsgivere.
Håndheving av parkeringsreglement skjer etter redtningslinjer som er angitt på skilt for parkeringsområdet etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering. Parkeringsvaktene utfører sine oppgaver ved bruk av våre uniformerte vaktbiler.

Les mer

Slik blir de nye reglene for parkering

Parkeringsselskapene og de ansatte

De nye reglene stiller strenge krav til selskapene som vil drive parkeringsvirksomhet. Disse skal være registrert i Statens vegvesen sitt register. Det oppstilles også konkrete og strenge krav for å kunne jobbe som «parkeringsbetjent». Disse knytter seg både til obligatorisk opplæring, hvorledes tjenesten skal utøves og det stilles krav til uniformering.

De kravene som nå stilles, vil definitivt innebære at den useriøse del av parkeringsbransjen, «cowboyselskapene», enten må skjerpe seg eller finne seg noe annet å drive med.

Ensartede gebyrer

I motsetning til dagens praksis vil vi nå få ensartede og forutsigbare gebyrer både på privat og offentlig parkering og som gjenspeiler overtredelsens alvorlighetsgrad. De nye gebyrsatsene blir på 300, 600 og 900 kroner.

600 er «normalbeløpet»

«Normaltilfellene» vil bli på 600 kroner, mens en mindre alvorlig forseelse som for eksempel å glemme å trekke billett på en gratisparkering eller å feilparkere på kunde- og gjesteparkering, vil kvalifisere til 300 kroner. Parkering på plasser som er reservert for forflytningshemmede uten at man oppfyller vilkårene for dette; ilegges det høyeste gebyret på 900 kroner.

Eier og fører er begge ansvarlige

Det er verdt å merke seg at dersom fører er en annen enn den som er registrert eier, vil begge etter fastsatte regler, være solidarisk ansvarlige for gebyret og eventuelle andre kostnader knyttet til feilparkeringen.

…men jeg er jo bare fem minutter for sen

NAF har opp gjennom årene mottatt en rekke klager fra medlemmer som har fått p-gebyr mens de enten var på vei til betalingsautomaten eller fordi de har overskredet parkeringstiden med noen minutter grunnet at de lette etter bilen sin. NAF har ved de nye reglene fått gjennomslag for sitt syn knyttet til disse problemstillingene. De nye forskriftene slår fast at man skal gis tid til å sette seg inn i vilkårene/foreta betaling og det kan tidligst gis parkeringsgebyr 5 minutter etter at parkeringstiden er gått ut.

Nye krav til borttauing

Det nye regelverket oppstiller klare krav som må være oppfylt før man kan fjerne en motorvogn. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om ikke vilkårene er oppfylt, kan motorvognen bli fjernet dersom den registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner på over 6000 kroner.

Skiltene blir standardisert

Selv om det fortsatt vil være ulike skilt på offentlige og private parkeringsområder, vil det bli standardiserte skilt som vil være lett gjenkjennelige og disse skal ha en brukervennlig plassering. Man unngår da den vrimmelen av skilttyper og «budskap» vi har hatt frem til nå og vi vil få en situasjon som reduserer faren for misforståelser med tilhørende gebyrileggelser.

Nye krav til handicap-plasser

De nye forskriftene oppstiller retningslinjer for antall og størrelsen på parkeringsplasser som skal være reservert for forflytningshemmede. Det oppstilles også krav om at skal være universelt utformet betalingsløsninger som ikke forutsetter bruk av automat eller annen fysisk innretning.

El- og hydrogenbiler

Kommunene gis adgang til å innføre betalingsfritak både for elektriske og hydrogendrevne motorvogner på avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Klare regler for klage

De nye forskriftene oppstiller klare regler for hvordan og innenfor hvilke frister et parkeringsselskap skal behandle en klage på ilagt parkeringsgebyr.

Skulle man ikke få medhold i klagen hos selskapet, opprettes det en selvstendig og forskrifts- basert klagenevnd.

  • Nordre Gran
  • Gjelder beboere  på Nordre Gran BL: Hvis man har behov  for mange inn/utkjøring i forbindelse med flytting, kan man kjøpe « Dagpass»som gjelder i 24 timer for kr. 120.- Trenger man lengre periode ved flytting kan dette kjøpes for kr. 320.- og gjelder i 7 dager. Bestilling må gjøre minimum to hverdager før igangsetting. Dag/Ukepass […]

  • Nordre Gran
  • Billettløs betaling på Nordre Gran er i full drift. For betaling gå til ‘ billettløs betaling.’  

  • Vi søker nye medarbeidere
  • Vi søker etter personer med noe erfaring fra yrket som Parkeringsbetjent, gjerne med gjennomført kurs fra NorPark, og med ansvarsbevisshet. Våre parkeringsvakter gjør et viktig arbeid ved å utføre kontroll av parkeringsområder for våre oppdragsgivere. Håndheving av parkeringsreglement skjer etter redtningslinjer som er angitt på skilt for parkeringsområdet etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering. Parkeringsvaktene utfører […]

Nordre Gran

Klikk her for betaling.

https://skypark.no